Rafaël Almere

stichting Building People Bringing Life


BPBL logo - singleline

Stichting Building People Bringing Life is de stichting die ontwikkelingswerk van Frank en Sandra Obdam in Mozambique ondersteunt. Frank en Sandra zijn in 2008 uitgezonden door Rafael Almere. Begin 2016 is stichting BPBL opgericht om de groei van het werk beter te ondersteunen.

ANBI

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina staan alle voor de ANBI-verklaring benodigde gegevens vermeld.

Naam instelling:

stichting Building People Bringing Life

RSIN-nummer / KvK-nummer:

RSIN 855973894 / KvK 65084128

Contactgegevens, doelstelling, bestuurssamenstelling, namen van bestuurders, beloningsbeleid en beleidsplan:

Beleidsplan 2016

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag (volgt na afloop 2016)

Financiële verantwoording:

Begroting 2016

Activiteiten

Voor een actueel overzicht van projecten en activiteiten, ga naar de website: http://www.franksandra.nl of bekijk deze online folder:

bpbl-folder

Ondersteuning

Wil je het werk van stichting Building People Bringing Life ondersteunen? Vul dan dit formulier in om een gift te geven!