Deze zomer hoor je elke week een preek terug van het afgelopen seizoen, toen we nadachten over de vrucht van de Geest, die mooie tekst uit Galaten 5:22. De kernvraag is: hoe ziet je leven eruit als je karakter wordt gevormd door God?
In deze aflevering spreekt Henk Rothuizen over zachtmoedigheid, het thema van de maand februari 2021.