Waarom de Bijbel?

Nu we het er toch over hebben: wat is dat toch met die Bijbel? Voor christenen is de Bijbel het boek waarin dat verhaal van God met mensen opgeschreven staat. (Het is overigens niet één boek, maar een verzameling van 66 boeken, geschreven over een periode van ruim 1.500 jaar door een zeer diverse groep schrijvers.) Maar ook voor niet-gelovigen is het een fascinerend document. Iedereen die weleens moeite heeft gedaan in de Bijbel te gelezen komt tot de ontdekking dat die teksten van duizenden jaren oud nog springlevend zijn. Het is een boek over gewone mensen met hun fouten en gebreken, met wijsheden, gedichten en teksten die inspireren, ontroeren, aanspreken. En voor degenen die het willen zien is het het boek dat alle stukjes bevat voor de puzzel van het leven.

Van begin tot eind

De Bijbel is onderverdeeld in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Die tweedeling slaat op de periode vóór de geboorte van Jezus Christus en de periode daarna. Het Oude Testament volgt de lijn vanaf Adam en Eva via het ontstaan van het volk Israel tot haar ondergang, de wegvoering in ballingschap naar Babylon in de zesde eeuw voor Christus. We lezen over nomaden, herders, boeren, koningen en priesters. En vaak in verrassend detail – je leert de hoofdpersonen echt kennen. In hun kracht, maar ook in hun kwetsbaarheid. Sommigen zijn goed maar bang, anderen zijn vatbaar voor de verleidingen van macht en seks. En telkens zie je hoe God, de Schepper, hen probeert te helpen het leven te leiden zoals het bedoeld is. Daarom stuurt Hij regelmatig profeten met een waarschuwing: als jullie zo doorgaan, loopt het niet goed met je af. Maar de mensen blijken hardleers – soms luisteren ze, vaak ook niet. Dat frustreert God, niet uit boosheid dat ze Hem niet willen gehoorzamen, maar uit liefde; als een vader die zijn eigen kinderen gevangen ziet zitten in het kwaad.

Je zou het Oude Testament kunnen zien als de optelsom van alle pogingen van God om de mensen te bevrijden uit het juk van het kwaad. Hoe Hij het ook probeert, het lukt niet. Er blijft maar één oplossing over, en dat is: zelf naar de aarde gaan. En dat doet Hij – en zo verschijnt Jezus Christus, God zelf, ten tonele.

Misschien vind je het wel moeilijk te geloven dat God bestaat. Lees dan het artikel via de link hieronder. Of kijk naar het filmpje van EO Denkstof dat iets meer vertelt over de Bijbel. In het volgende deel gaan we dieper in op Jezus.

Je kunt het Oude Testament zien als de optelsom van alle pogingen van God
om de mensen te bevrijden uit het juk van het kwaad.

De Bijbel is het verhaal van God die zijn uiterste best doet de relatie met mensen te herstellen.