Waarom de kerk?

En dan ten slotte: de kerk. Na de opstanding gaat Jezus terug naar de hemel (vandaar ons feest Hemelvaart). Een dag of tien daarna komen duizenden mensen uit de hele wereld naar Jeruzalem voor het Joodse oogstfeest. Dan gebeurt er iets bijzonders: God komt nu als geest naar de mensen toe en geeft de leerlingen van Jezus een speciale gave: ze kunnen in vreemde talen spreken zodat iedereen hen kan verstaan. Op die dag – Pinksteren – komen drieduizend mensen tot geloof in Jezus. Dat is het begin van de kerk, de beweging van volgelingen van Jezus.

In de jaren daarna verspreidt de boodschap van Jezus zich snel over het gebied rond de Middellandse Zee. Overal beginnen aanhangers elkaar op te zoeken. Maar dat gaat niet zonder moeite; ze worden vervolgd en zijn het vaak ook onderling niet eens, bijvoorbeeld over de vraag of je de Joodse wetten moet aanhouden als je Jezus volgt. Soms komen ze er uit, soms ook niet – en zo ontstaan verschillende takken van de kerk, met ieder hun eigen opvatting over een bepaald onderdeel. Toch is er één grote lijn in al die verschillende kerken te ontdekken: die van de persoon van Jezus die verzoening tot stand heeft gebracht tussen God en mensen. Elke kerk die dat belijdt is een christelijke kerk; van katholiek tot pinkstergemeente.

Hoe moet ik Rafael Almere zien?

Rafael Almere is een zogenaamde pinksterkerk. De ‘pinksterbeweging’ ontstond begin 20e eeuw in Californië, waar in 1906 na een periode van gebed iets gebeurde dat wel leek op die gebeurtenis in Jeruzalem – mensen konden in vreemde talen spreken en zagen wonderen gebeuren. De kerken die daaruit ontstonden – of die zich er nauw mee verwant voelen – noemen we pinksterkerken. We noemen ons ook wel evangelisch – dat betekent dat we dichtbij de kern van het evangelie willen blijven.

Jezus is God. En God is liefde. – Iris

En dus…

En dus is de kerk de plek waar we samen de puzzelstukjes van het leven leggen. Waar we de liefde van God beleven en aan elkaar doorgeven. Waar we leren over Hem en over zijn verhaal met mensen. Waar we thuis willen zijn en ons vrij voelen, echt vrij; van angst, schaamte, trots, waar we onszelf kunnen zijn omdat we niets meer hoeven te bewijzen.

Wil jij dat ook? Kom erbij.

Voel je thuis, voel je vrij.

Geloven is als een puzzel waarvan je alle stukjes bij elkaar hebt, maar die nog wel gelegd moet worden.

Mark de Boer