Een veilige kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Rafael Gemeenschap Almere (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na.

Omdat er bij Rafael Almere vele mensen op allerlei manieren en in verschillende rollen betrokken zijn, hebben wij een protocol zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melden. U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over vermoedelijke situaties. Een melding betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waarmee onder andere een dossier wordt aangelegd.

Vermoeden en advies:

Hebt u een vermoeden van een situatie waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, dan kunt u hier advies over inwinnen bij de voorgangers van Rafael Almere via voorgangers@rafaelalmere.nl. Zij zijn gehouden aan vertrouwelijkheid en schakelen indien nodig Rafael Nederland in voor professionele ondersteuning.

Betreft uw vermoeden de voorgangers of leden van het Leidersteam van Rafael Almere, dan kunt bij de vertrouwenspersoon van Rafael Nederland advies inwinnen via het emailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl.

Meldpunt:

Wilt u een situatie direct melden? Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Rafael Almere mailt u naar voorgangers@rafaelalmere.nl. Uw melding wordt behandeld door de voorganger die daarvoor altijd advies inwint bij Rafael Nederland.

Betreft uw melding de voorgangers of leden van het Leidersteam van Rafael Almere, dan kunt u zich wenden tot meldpunt@rafael.nl. Uw melding wordt behandeld door een van de vertrouwenspersonen van Rafaël Nederland. De vertrouwenspersoon is een professionele hulpverlener die u in een eerste gesprek te woord staat om na te gaan hoe u het beste geholpen kunt worden wanneer er sprake is van manipulatie of grensoverschrijdend gedrag jegens u. Dit meldpunt kunt u dus alleen gebruiken voor melding en hulp bij misbruik door leidinggevenden binnen uw gemeente. In eerste instantie bent u dus aangewezen op een melding binnen uw eigen gemeente.

Wij willen u er nog op wijzen dat mocht u gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus geen vrijblijvende melding. Mocht u twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.

Rafaël Almere is via Rafael Nederland aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) https://www.sgl-platform.nl/go/wie-zijn-wij.