Rafaël Almere

Onze 7 speerpunten


Aanbidding

Wij willen God aanbidden, zodat de Heilige Geest ruimte krijgt om te werken en levens te veranderen. Dit gebeurd in een stijl die intiem en dynamisch is en past bij onze cultuur.

Het Woord van God

Wij willen de bijbel als Woord van God bestuderen, onderwijzen en gehoorzamen.

Gebed

Wij zijn doordrongen van het feit dat wij door gebed een middel tot verandering kunnen zijn.

Gemeenschap

Wij willen onderling oprechte en bemoedigende vriendschappen ontwikkelen die gebouwd zijn op  liefde, aanvaarding en vergeving.

Bediening

Wij geloven dat alle christenen geroepen zijn om Gods genade te laten zien aan de mensen om hen heen.

Training

Wij streven ernaar te voorzien in trainingen met betrekking tot alle aspecten die een verantwoordelijk christen tegenkomt in zijn leven en bediening.

Zending

Wij streven ernaar teams uit te zenden om Gods genade aan mensen te laten zien en het stichten van gemeenten mogelijk te maken.

 


Wilt u meer weten over Rafael Almere ?  …  Kom gerust eens langs tijdens onze zondagsdienst.

Ook nodigen we je van harte uit voor de instroomgroep. In een serie van 6 avonden maakt u kennis met Rafael Almere. Zo voelt u zich al snel deel van onze familie.

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site