Rafaël Almere

Onze gemeente


Mensen ontmoeten mensen

Rafaël gemeenschap Almere is een jonge, eigentijdse gemeente van zo’n 100 mensen. We komen samen in de Zuiderpoortkerk in Almere-Stedenwijk. Rafaël Almere wordt gekenmerkt door een sterke familiegeest. We zien onszelf als een gezin met aan het hoofd Jezus Christus. Hij is degene om wie het draait. Door Zijn leven, sterven en opstanding zijn wij kinderen van God geworden. Hij houdt van ons, heeft ons aanvaard en onze zonden vergeven. Dat motiveert ons om ook met elkaar om te gaan op basis van liefde, aanvaarding en vergeving en anderen dat goede nieuws te vertellen.

Mensen ontmoeten God

Een tweede belangrijk kenmerk van Rafaël Almere is de ruime aandacht voor aanbidding. Als we bij elkaar komen om samen te zingen, te (aan)bidden, te spreken en te luisteren naar God, vindt herstel, genezing en groei plaats. Wij zijn er niet alleen voor elkaar maar ook voor de omgeving. Midden in de maatschappij zijn we dienstbaar en vertellen een boodschap van hoop. Als kerk maken wij deel uit van Rafaël Nederland, onderdeel van de International Church of the Four Square Gospel. Bovenal voelen we ons verbonden met alle christenen wereldwijd.

God ontmoet mensen

Rafael is een Hebreeuwse naam en bestaat uit twee woorden: Rafa en El. Rafa betekent genezen en El betekent God. Onze naam betekent dus: door God genezen. God als Geneesheer is één van de vier delen van het logo van Rafaël.