Een veilige kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Rafael Gemeenschap Almere (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na.

Omdat er bij Rafael Almere vele mensen op allerlei manieren en in verschillende rollen betrokken zijn, hebben wij een protocol zodat in iedere situatie betrouwbare en professionele hulp ingeroepen kan worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melden. U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over vermoedelijke situaties. Een melding betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waarmee onder andere een dossier wordt aangelegd.

Vermoeden en advies:

Hebt u een vermoeden van een situatie waarin sprake is van misbruik, manipulatie of onrecht, dan kunt u hier advies over inwinnen bij de vertrouwenspersonen van Rafael Almere via vertrouwenspersoon@rafaelalmere.nl. Zij zijn gehouden aan vertrouwelijkheid en schakelen indien nodig Rafael Nederland in voor professionele ondersteuning.

Betreft uw vermoeden de voorgangers of leden van het leidersteam van Rafael Almere, dan kunt u ook bij bovenstaande personen terecht. U kunt echter, in geval van vermoedens jegens het leiderschap, ook direct contact leggen met Rafael Nederland, de overkoepelende organisatie via het  emailadres vertrouwenspersoon@rafael.nl.

Meldpunt:

Wilt u een situatie direct melden? Voor een melding van (vermeend) misbruik of manipulatie binnen Rafael Almere mailt u naar vertrouwenspersoon@rafaelalmere.nl. Uw melding wordt behandeld door de vertrouwenspersonen die daarvoor altijd advies zullen inwinnen bij Rafael Nederland.

Betreft uw melding de voorgangers of leden van het leidersteam van Rafael Almere, dan kunt u zich wenden tot bovenstaande vertrouwenspersonen. U mag echter in dit geval (bij melding en hulp bij misbruik door leidinggevenden binnen Rafael Almere) ook direct melding doen bij Rafael Nederland via het  meldpunt@rafael.nl

Wij willen u er nog op wijzen dat mocht u gebruik maken van dit meldpunt, er altijd de verplichting is tot dossiervorming. Het is dus geen vrijblijvende melding. Mocht u twijfelen aan deze stap, neem dan eerst contact op om advies in te winnen.

Rafaël Almere is via Rafael Nederland aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) https://www.sgl-platform.nl/go/wie-zijn-wij.