Rafaël Almere

Zending


Lucas 24:47.

En dit (dat Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit de dood) moet in zijn naam worden gepredikt tot vergeving van alle zonden van de volken, te beginnen bij Jeruzalem.

In andere vertaling (Marcus 16:15) staat; Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Jezus zelf roept ons op om uit te gaan en alle volken het evangelie te vertellen.
Wij mogen Jeruzalem lezen als Almere, dus we mogen ook Almere het evangelie vertellen.

Op dit moment hebben we twee zendingsprojecten:

In 2018 zit in de planning dat we Jessica de Jonge gaan uitzenden. Jessica gaat twee jaar aan de slag op de Logos Hope van OM