Wie is God? Vraag het op straat, en je krijgt waarschijnlijk heel verschillende antwoorden. Meest waarschijnlijk hoor je iets als: God is Iets, het Opperwezen, ergens, boven. Ook veel voorkomend: God bestaat niet (al is dat is eigenlijk geen antwoord op de vraag). Minder vaak gehoord: God is de schepper van de aarde. En heel misschien is er iemand die iets zegt als: God is liefde.

Dat is dan waarschijnlijk iemand die de Bijbel kent. Want daar staat het: God is liefde. En zelfs op zo’n manier dat je dat ook kunt omdraaien: liefde is God. Het is de kortste, maar misschien tegelijkertijd wel grootste omschrijving van God.

Als God en liefde een en hetzelfde is, wat heb je er dan aan om twee woorden te gebruiken? ‘God’ is een wezen. ‘Liefde’ is een abstract begrip. Gek genoeg kunnen we ons bij God vaak heel weinig voorstellen, en bij liefde juist des te meer. Dit weekend las ik dit:

God = liefde. Dat ene korte zinnetje zet een isgelijkteken tussen twee weergaloze woorden, het hoogste dat we kennen en het mooiste dat we kennen. God is liefde, dat is: het hoogste is het mooiste. Niet alles is liefde, maar datgene dat alles omgeeft en draagt en voortbrengt, God(Reinier Sonneveld, Het vergeten evangelie).

Je kunt het lastig vinden om je een beeld te vormen van God. Maar kijk om je heen. Waar zie je pure schoonheid, echtheid, oprechtheid? Waar proef je liefde? Dat is de ‘road less traveled’ – de hoogste weg.

Wie is God? Hij is het hoogste is het mooiste.

Meer weten over geloof, God, Jezus, bijbel, kerk? Lees hier verder!