De zomerperiode is een periode van ontspanning en rust. Ook Rafael Almere neemt even een adempauze na een intensief seizoen. Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt – integendeel! We hebben net als voorgaande jaren een aangepast programma dat dit jaar opnieuw heel mooi belooft te worden.

Hoe ziet dat er uit? De eerste twee weken van juli (5 en 12 juli) zullen we – voor zover mogelijk qua weer en qua omstandigheden – elkaar in de buitenlucht ontmoeten. Dus even geen livestream maar een live picknick. We zien ernaar uit om elkaar weer te zien!

Vanaf 19 juli volgen dan vijf weken rond het thema ‘Genieten van de goedheid van God‘. Elke zondag om 12.30 vindt in de Zuiderpoort een korte bijeenkomst plaats aan de hand van een videoserie. Het aanbiddingsteam heeft muziek opgenomen en elke week kijken we naar een stukje van een lezing van Piet Brinksma over het thema. De precieze invulling per keer is op deze site via de agenda te vinden.

Op 23 augustus begint het nieuwe seizoen met een soepzondag. We hopen elkaar deze zomer dus zeker nog te ontmoeten. Zo niet, dan wensen we jullie alvast toe dat je zult genieten van de goedheid van God!