Zoals je op deze site kunt zien loopt deze weken het zomerprogramma ‘Genieten van de goedheid van God’. Het is een videoprogramma van vijf weken, bestaande uit inspiratie, overdenking, gespreksvragen, gebed en muziek. We putten hiervoor uit de rijkdommen van Rafael Nederland en onze eigen gemeente.

We hebben besloten die rijkdommen verder uit te delen en dit programma beschikbaar te stellen voor andere kerken en groepen. Zoek jij dus een mooi, inhoudelijk en afwisselend programma om met jouw kerk te doen, zonder dat het je zelf veel organisatie kost? Klik dan hieronder door en download het materiaal via onze webshop – geheel gratis!