Dag 1 – Wie denk je wel niet dat je bent?

Lukas 20:1 – 8: “Wie is het die U deze bevoegdheid heeft gegeven…?”

In hoofdstuk 19 heb je kunnen lezen met hoeveel enthousiasme Jezus werd ontvangen in Jeruzalem. Eenmaal in de stad veegde Hij de tempel schoon en nu geeft Hij daar dagelijks les. De Farizeeërs, Schriftgeleerden en leiders van de stad willen hem doden, maar kunnen geen aanklacht tegen hem vinden.

Dan stappen ze op Jezus af en vragen hem onomwonden waar Hij de autoriteit vandaan haalt om dit alles zo te doen. Jezus trok al een paar jaar rond met een groep discipelen, deed wonderen, genas mensen en verkondigde een nieuwe leer. Hij handelde als een rabbi met ‘schmiga’: een rabbi die was ingezegend door twee andere rabbi’s en op die manier erkend werd als een rabbi met veel autoriteit en gezag. De Heer Jezus was nooit op die manier ingezegend, vandaar de vraag van de Farizeeën.

Stellen ze deze vraag oprecht? Willen ze een serieus antwoord? Weten ze echt niet wie Jezus is? Want ze vragen eigenlijk: wie denk je wel niet dat je bent?

Het lijkt erop dat Jezus geen antwoord geeft, maar een willekeurige tegenvraag stelt die hen in de hoek zet. Maar dat is niet zo. Door naar Johannes de Doper te verwijzen, geeft Hij twee antwoorden:

1. Johannes heeft heel duidelijk gezegd wie Jezus was, namelijk het Lam van God, de Messias, de redder.

2. Toen Jezus gedoopt werd, ontving Hij zijn zegening van God de Vader zelf! God zelf vertelde wie Jezus was, namelijk zijn geliefde Zoon.

Ze reageren niet op de vraag – het eigenlijke antwoord dus – die Jezus stelt, en ze druipen af. Ze laten niet tot zich doordringen wie Jezus de bevoegdheid heeft gegeven. En ze laten ook niet doordringen wat de consequentie daarvan voor henzelf is. Ze zijn te druk met zichzelf en hun eigen wereldje.

Om over na te denken:

Keer op keer houdt Jezus een spiegel voor, door vragen te stellen of door verhalen te vertellen. Laat jij zijn boodschap tot je doordringen? Jezus heeft alle macht en autoriteit ontvangen van de Allerhoogste. Wat betekent dit voor jouw leven?