Dag 5 – Een wedervraag voor de leiders

Lukas 20:41 – 47: “En Hij zei tegen hen …”

Alle critici van Jezus hebben geprobeerd Hem in de val te lokken maar zijn stilgevallen. Dan heeft Hij een vraagje voor hen. ‘Hoe kan het dat David sprak over zijn Heer en dat de Heer toch zoon van David genoemd wordt?’ Maar ook dan blijft het stil – ze hebben geen antwoord.

Natuurlijk was Jezus er ook niet op uit om een theologische discussie te starten. Hij is de Heer die met liefde en zorg naar zijn kinderen omziet. Hij is helemaal niet geïnteresseerd in religie en dikdoenerij.

Hij laat met die ene vraag zien dat het echt niet zo moeilijk is om iemand met woorden te vangen, om op alle slakken zout te leggen, om theologische haarkloverij te bedrijven. Maar je schiet er niets mee op. Die hypocriete, betweterig houding leidt tot niets, sterker nog, het drijft je weg van God.

Vandaar zijn waarschuwing: doe niet mee aan de theologische discussies, ga niet voor aanzien, de mooiste kleding, de erkenning, de beste plekken. Hou je verre van hypocrisie en uitbuiting. Waar het God om gaat, is zorg voor die weduwe in plaats van je druk te maken over wiens bezit ze is na haar dood.

Ons hoofdstuk is hiermee afgelopen, maar in de Bijbel loopt het verhaal gewoon door. Jezus is vastberaden onderweg naar het kruis. De leiders zijn even stil, maar zullen Hem te pakken krijgen. De mensen zijn nu nog enthousiast, maar zullen straks schreeuwen dat Hij gekruisigd moet worden. Hij weet wat eraan komt, maar Hij verliest zijn focus niet uit het oog. Tot op het allerlaatste moment blijft Hij zijn discipelen wijzen op het goede, op datgene waar het echt omgaat: een diepe bewogenheid voor het verlorene en degenen die het zelf niet kunnen redden.

Om over na te denken:

Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben onder die openlijke aanvallen en kritiek van de leiders? En hoe zou het zijn om te weten dat de gewone mensen nu nog enthousiast zijn, maar straks staan te schreeuwen om zijn dood? Hij is onderweg naar het kruis om jou de vrijheid te geven en je te redden. Hij laat zich niet afleiden maar geeft alles! Neem de tijd om hem daarvoor te danken.