#OpreisdoorLukas – Lukas 3

God spreekt weer! Na generaties van stilte begint Johannes de Doper, de neef van Jezus, zijn loopbaan als profeet. Geheel op zijn eigen wijze vertelt hij de mensen dat de tijd is aangebroken dat de beloftes van God in vervulling gaan. En op een dag is het zover: hij ziet de Messias naar zich toekomen…

Vijfdaags leesplan. Klik op de link naar YouVersion onder ‘Project details’.