In de eerste verzen van hoofdstuk 4 wordt Jezus door de Geest de woestijn in geleid om te vasten. Dan wordt Hij opgezocht door de duivel die op verschillende manieren probeert Hem te verleiden. Je leest hoe Jezus hiermee omging en krijgt daarmee handreikingen hoe jezelf met verleidingen in het leven om kunt gaan.

Vijfdaags leesrooster. Klik op de link naar YouVersion onder ‘Project details’.