Het risico van God

Laten we eens teruggaan naar het allereerste begin. Ooit schiep God de aarde en de mensen. Hoe Hij dat precies deed is op dit moment niet zo van belang. Veel belangrijker is de vraag waarom Hij dat deed. Je zou kunnen zeggen dat dat was omdat Hij niet genoeg had aan zichzelf – Hij kon zijn liefde en zijn behoefte aan relaties en community niet kwijt. Hij maakte mensen die op Hem leken – dat wil zeggen, met een ziel, een geest, verstand, een eigen wil en met de mogelijkheid om te communiceren. Daarmee kreeg Hij wat Hij graag wilde: mensen die zijn liefde konden beantwoorden en met Hem in harmonie konden omgaan. Maar het was ook een risico. Mensen zouden ervoor kunnen kiezen iets anders te doen. En dat is precies wat er gebeurde. In de Bijbel staat dat beschreven in het bekende verhaal van Adam en Eva en de slang: de mens kiest ervoor om te luisteren naar een andere stem dan die van God. Na die gebeurtenis, diezelfde avond, zoekt God de mens maar Hij kan hen niet vinden. Een mooi maar triest beeld van wat er is gebeurd: de relatie is verbroken.

In feite beslaat de rest van de Bijbel het verhaal van God die zijn uiterste best doet de relatie met mensen te herstellen. In het volgende blok gaan we daar verder op in. Lees zelf dat allereerste begin van de Bijbel of bekijk het indrukwekkende filmpje via de links hieronder.