Waarom de Bijbel?

Nu we het er toch over hebben: wat is dat toch met die Bijbel? Voor christenen is de Bijbel het boek waarin dat verhaal van God met mensen opgeschreven staat. (Het is overigens niet één boek, maar een verzameling van 66 boeken, geschreven over een periode van ruim 1.500 jaar door een zeer diverse groep schrijvers.) Maar ook voor niet-gelovigen is het een fascinerend document. Iedereen die weleens moeite heeft gedaan in de Bijbel te gelezen komt tot de ontdekking dat die teksten van duizenden jaren oud nog springlevend zijn. Het is een boek over gewone mensen met hun fouten en gebreken, met wijsheden, gedichten en teksten die inspireren, ontroeren, aanspreken. En voor degenen die het willen zien is het het boek dat alle stukjes bevat voor de puzzel van het leven.

Van begin tot eind

De Bijbel is onderverdeeld in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Die tweedeling slaat op de periode voor de geboorte van Jezus Christus en de periode vanaf. Het Oude Testament volgt de lijn vanaf Adam en Eva via het ontstaan van het volk Israel tot haar ondergang, de wegvoering in ballingschap naar Babylon in de zesde eeuw voor Christus. Je zou dat kunnen zien als de optelsom van alle pogingen van God om de mensen te bevrijden uit het juk van het kwaad. Hoe Hij het ook probeert, het lukt niet.

En dan, in het Nieuwe Testament, verschijnt Jezus ten tonele. De ultieme poging, het laatste redmiddel.

Verdiepen

Zijn er bewijzen voor Gods bestaan?

Lees hier waarom mensen denken dat God bestaat.

Verder lezen

De Bijbel is het verhaal van God die zijn uiterste best doet de relatie met mensen te herstellen.